top of page

כאומנית כל חומר שנחשפתי אליו בטבע הדליק אותי.

אגלה לכם סוד תמיד אהבתי להסתכל על גזעים של עצים ולגלות פרצופים עם הבעות מלאות ברגש.

ליין ציורי העץ שלי יוצא לדרך, כשעץ מתחבר לצבע נוצרת הרמוניה מדליקה.

bottom of page